Företagshälsovård

Tidiga insatser för företagspersonalens hälsa gynnar både företagen och privatpersonerna. Förebyggande arbete med att skapa balans mellan arbetslivet och familjelivet leder till minskat mänskligt lidande och sparar ekonomiska resurser.

Jag erbjuder individuell psykoterapi och tar handledningsuppdrag för företagsanställda.

Arvode: 1000 kr/session. Jag innehar FA-skattesedel.

Kontakta mig för mer information.