Varför psykoterapi

Vi människor har en tendens att tro att vi har god kännedom om oss själva. En föreställning om våra personligheter stämmer dock inte alltid med verkligheten. Under psykoterapins gång skapas möjligheter till självkännedom och omvärdering av våra föreställningar om oss själva och om våra relationer. Sambandet mellan våra tankar, känslor och beteenden blir föremål för psykoterapins undersökning. Kroppen som en samlingspunkt för våra intryck är ytterligare ett verktyg för psykoterapins undersökning.

I min praktik använder jag mig av Relationell psykoterapi, Affektfokuserad psykoterapi, Self compassion psykoterapi och Kognitiv Beteende Terapi (KBT).

Vad är en legitimerad psykoterapeut?

För att söka in på denna 3-åriga utbildning krävs: högskoleutbildning inom ett människovårdande yrke, baskunskaper inom psykoterapi-utbildning (steg 1) samt minst två års arbetserfarenhet som psykoterapeut. Utöver detta genomgår man egen terapi samt handledning.