Hur går det till?

Vi träffas under två bedömningssamtal för att klargöra längden och formen för din psykoterapi. Tillsammans gör vi en analys av de problem du söker stöd för.

Vanligtvis träffas vi en gång i veckan. Sessionstiden är 45 minuter. Längden av psykoterapin beror naturligtvis på dina frågeställningar och vilka mål vi tillsammans sätter upp. En strukturerad korttidsterapi pågår vanligtvis mellan tio och 20 veckor, och avslutas med en utvärdering av målen.