Sekretess och tystnadsplikt

Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt. Detta innebär att jag följer de etiska riktlinjer som finns för psykologer och psykoterapeuter, och alla personliga uppgifter och innehållet av samtalen skyddas därmed av sekretesslagen.